Legemiddelvisning

Pradaxa - 150 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pradaxa
Virkestoff: Dabigatran eteksilat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning, endose 60x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AE07
Varenummer: 442705

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/08/442/011
MT-dato: 01.08.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 560.54
Maksimal utsalgspris for apotek: 750.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 750.90

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

DOAK er ikke anbefalt hos pasienter med antifosfolipidsyndrom

Pasienter som tidligere har hatt trombose og som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom har mulig økt risiko for tilbakevendende tromboemboliske hendelser ved bruk av DOAK sammenlignet med warfarin.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Pradaxa (Boehringer Ingelheim International GmbH)