Legemiddelvisning

Aromasin - 25 mg

Tablett, drasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Aromasin
Virkestoff: Eksemestan
Legemiddelform: Tablett, drasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BG06
Varenummer: 161547

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 1999-04197
MT-dato: 02.05.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2852.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 3673.70
Trinnpris: 1527.60
Refusjonspris: 1527.60