Legemiddelvisning

Verzenios - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Verzenios
Virkestoff: Abemasiklib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EF03
Varenummer: 479108

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/18/1307/012
MT-dato: 27.09.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 16652.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 21267.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -