Legemiddelvisning

Arcoxia - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Arcoxia
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 161753

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon
MT-nummer: 06-4274
MT-dato: 15.07.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 310.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 431.60
Trinnpris: 262.80
Refusjonspris: 262.80