Legemiddelvisning

Navirel - 10 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Navirel
Virkestoff: Vinorelbintartrat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CA04
Varenummer: 481394

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
MT-nummer: 05-3576
MT-dato: 13.12.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 137.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 212.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -