Legemiddelvisning

Linezolid Krka - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Linezolid Krka
Virkestoff: Linezolid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01XX08
Varenummer: 577446

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 15-10604
MT-dato: 16.10.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4360.57
Maksimal utsalgspris for apotek: 5596.00
Trinnpris: 2315.70
Refusjonspris: 2315.70

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.
  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Linezolid Accord (Accord Healthcare B.V.)

Linezolid Sandoz (Sandoz - København)

Zyvoxid (Pfizer AS)