Legemiddelvisning

Zyvoxid - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zyvoxid
Virkestoff: Linezolid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01XX08
Varenummer: 007424

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 31.10.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 2001-02269
MT-dato: 06.08.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 13081.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 16715.40
Trinnpris: 6874.70
Refusjonspris: 6874.70

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.
  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Linezolid Accord (Accord Healthcare B.V.)

Linezolid Krka (KRKA, d.d. Novo mesto)

Linezolid Sandoz (Sandoz - København)

Zyvoxid (Pfizer AS)