Legemiddelvisning

Linezolid Sandoz - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Linezolid Sandoz
Virkestoff: Linezolid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01XX08
Varenummer: 553020

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 13-9593
MT-dato: 24.07.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4360.57
Maksimal utsalgspris for apotek: 5596.00
Trinnpris: 2315.70
Refusjonspris: 2315.70

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.
  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Linezolid Accord (Accord Healthcare B.V.)

Linezolid Krka (KRKA, d.d. Novo mesto)

Linezolid Sandoz (Sandoz - København)

Zyvoxid (Pfizer AS)