Legemiddelvisning

Urizia - 6 mg / 0.4 mg

Tablett med modifisert frisetting

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Urizia
Virkestoff: Solifenacinsuksinat / Tamsulosinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett med modifisert frisetting
Styrke: 6 mg / 0.4 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 90x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04CA53
Varenummer: 060206

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Astellas Pharma a/s
MT-nummer: 13-9641
MT-dato: 14.01.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1077.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 1410.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1410.40