Legemiddelvisning

Arcoxia - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Arcoxia
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 436844

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.10.2016
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 16-11156
MT-dato: 21.07.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 88.59
Maksimal utsalgspris for apotek: 149.20
Trinnpris: 101.00
Refusjonspris: 101.00