Legemiddelvisning

Targin - 20 mg / 10 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Targin
Virkestoff: Oksykodonhydroklorid / Naloksonhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 20 mg / 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AA55
Varenummer: 513428

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2018
MT-status: Markedsført
Eksportland: Spania
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 18-12402
MT-dato: 18.10.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 905.52
Maksimal utsalgspris for apotek: 1214.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1214.50