Legemiddelvisning

Arcoxia - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Arcoxia
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 473114

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2016
MT-status: Markedsført
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 16-11156
MT-dato: 21.07.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 282.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 396.00
Trinnpris: 262.80
Refusjonspris: 262.80