Legemiddelvisning

Selo-Zok - 25 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Selo-Zok
Virkestoff: Metoprololsuksinat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 25 mg
Pakning: Kalenderpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AB02
Varenummer: 000503

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: RECORDATI Ireland Limited
MT-nummer: 1999-06713
MT-dato: 13.12.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 50.78
Maksimal utsalgspris for apotek: 101.00
Trinnpris: 59.50
Refusjonspris: 59.50