Legemiddelvisning

Rosuvastatin Xiromed - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Rosuvastatin Xiromed
Virkestoff: Rosuvastatinkalsium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA07
Varenummer: 069177

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 17-11542
MT-dato: 14.11.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 504.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 679.70
Trinnpris: 553.20
Refusjonspris: 553.20