Legemiddelvisning

Navirel - 10 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Navirel
Virkestoff: Vinorelbintartrat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.02.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
MT-nummer: 05-3576
MT-dato: 13.12.2005