Legemiddelvisning

Pradaxa - 110 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Pradaxa
Virkestoff: Dabigatraneteksilat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 110 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.12.2012
MT-status: Avregistrert
Eksportland: EU
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 11-8612
MT-dato: 15.10.2012
MT avregistrert dato: 15.12.2019