Legemiddelvisning

Zyvoxid - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zyvoxid
Virkestoff: Linezolid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01XX08
Varenummer: 006500

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 31.10.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 2001-02269
MT-dato: 06.08.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4360.57
Maksimal utsalgspris for apotek: 5596.00
Trinnpris: 2315.70
Refusjonspris: 2315.70